banner
achtergrond-login-elightvzw.be

Nieuws

Nieuwe modules in Elightvzw: Activiteiten & Budgettering

Vanaf 26/1/2017 is het mogelijk om in te tekenen op de Activiteiten Module van Elightvzw.
Je maakt activiteiten aan die vervolgens gekoppeld worden aan ingaves.
Op die manier is het opvolgen van activiteiten, evenementen of projecten een stuk gemakkelijker.
Het is ook mogelijk om alle uitgaven en inkomsten van activiteiten af te drukken via een historiek.

De tarieven voor deze nieuwe module bedragen:

8 euro inclusief BTW per maand
6,40 euro inclusief BTW per maand voor SOCIALware-leden
6,40 euro inclusief BTW per maand voor VSDC-leden

Download Folder Activiteiten Elightvzw

Vanaf 26/1/2017 is het mogelijk om in te tekenen op de module Budgettering van Elightvzw.
Met het opstellen van een budget beheer je de evolutie van inkomsten en uitgaven van de vzw.
Je legt het budget o.a. aan op basis van de realisaties van het vorig boekjaar.
Je toetst de realisatie af aan het budget, tijdens of na afloop van een boekjaar.
Je kan de budgettering ook koppelen aan de activiteiten,
waardoor je nog een specifieker overzicht hebt van de inkomsten en uitgaven per activiteit.

De tarieven voor deze nieuwe module bedragen:

8 euro inclusief BTW per maand
6,40 euro inclusief BTW per maand voor SOCIALware-leden
6,40 euro inclusief BTW per maand voor VSDC-leden

Download Folder Budgettering Elightvzw

Aanpassing Standaard Rekeningplan


In samenspraak met onze partner het VSDC hebben wij het standaard rekeningplan herzien.
Bepaalde rekeningnummers verdwijnen, nieuwe rekeningnummers komen in de plaats.
De gekoppelde rubrieken (O3 en U4) bij de nieuwe rekeningnummers blijven echter dezelfde.
Directe invloed op het Model B heeft deze omzetting dus niet.

De rekeningnummers die verdwijnen De nieuwe rekeningnummers
640010 - Belast. Onroerende voorheffing (U4) 670000 - Inkomstenbelasting RPB (U4)
640110 - Belast. Patrimoniumtaks (U4) 670010 - Belast. Onroerende voorheffing (U4)
640130 - Belast. Roerende voorheffing (U4) 670110 - Belast. Patrimoniumtaks (U4)
733000 - Subsidies (O4) 670130 - Belast. Roerende voorheffing (U4)
737000 - Exploitatiesubsidies (O3)
738000 - Subsidies vermindering loonkost (O3)

O3 staat voor Subsidies en U4 voor Andere Uitgaven.

De aanpassingen van het standaard rekeningplan gaan door op maandag 3 februari 2014.
Wie inlogt na 8u30 op bovenstaande datum zal de conversie automatisch laten uitvoeren.

Wij vragen uitdrukkelijk aan de vzw’s met een standaard rekeningplan het actieve boekjaar 2013 pas af te sluiten na de conversie van het rekeningplan !!!

Als er vragen zijn bij het gebruik van de nieuwe rekeningnummers verwijzen we graag door naar het VSDC. Zij zullen een passend en sluitend advies op maat bezorgen.
Ook voor andere boekhoudkundige vragen kan je bij hen terecht.
Het VSDC is te bereiken op 056/410368 of per mail op info@vsdc.be.

Mochten jullie niet akkoord zijn met de voorgestelde conversie laat ons dan iets weten uiterlijk op donderdag 30 januari 2014. Als wij geen tegenbericht ontvangen gaan we er van uit dat we de conversie mogen doorvoeren.

Contact opnemen kan telefonisch op 055/755 755 (optie 3) of per mail op info@elightvzw.be.

Meer te weten komen over de aanpassing van het standaard rekeningplan?

Bekijk nieuwsbrief

Overschakeling Belgische Domiciliëring naar Europese Domiciliëring


Geachte klanten,

Wij hebben de Belgische domiciliëringen omgezet in Europese domiciliëringen in het kader van de nieuwe SEPA-reglementering van toepassing vanaf 01.02.2014.
Het is een verderzetting van de bestaande overeenkomst.
De aangeboden betalingen voor de abonnementskost van elightvzw zullen voortaan via de nieuwe Europese domiciliëring verlopen.
U hoeft dus zelf geen actie meer te ondernemen om dit in orde te brengen. Wij hebben dit voor u reeds in orde gebracht en willen u langs deze weg informeren.

SEPA

Mocht uw VZW veranderen van bankrekeningnummer geef ons dan zeker het nieuwe bankrekeningnummer door. Wij brengen dan ook de domiciliëring terug in orde.
Jullie hoeven de domiciliëring NIET meer via de bank te wijzigen zoals dat vroeger het geval was. Het nieuwe bankrekeningnummer dient u op te sturen naar info@elightvzw.be

Indien er vragen zijn kan u ons steeds bereiken op 055/755 755 (optie 3) of op info@elightvzw.be.

Het Elightvzw Team

Aanpassing afdruk financiële dagboeken in elightvzw.be

We hebben een belangrijke aanpassing doorgevoerd in elightvzw.be.
Bij de afdrukken van de financiële dagboeken wordt voortaan ook het transactienummer opgenomen. Wij hebben dit gerealiseerd in overleg met het VSDC.

Volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen moet het nummer van het rekeninguittreksel vermeld worden op het model A of beter gekend als de afdruk van de financiële dagboeken in elightvzw.be.

Het transactienummer in elightvzw bestaat uit 7 cijfers.
De eerste 4 cijfers worden vrij gehouden voor het boekjaar b.v. 2012
De laatste 3 cijfers geven het nummer van het rekeninguittreksel of afschrift weer.
In de afdrukken van de financiële dagboeken komt een extra kolom 'Transactienummer'.
De kolom 'Nr' hebben we hernoemt naar 'Volgnummer'.

Hieronder krijgt u een voorbeeld van een rekeninguittreksel en de bijhorende vernieuwde afdruk van het financiële dagboek.

Uittreksel Klein cursus-elightvzw.be


Klik op de afbeeldingen om het uittreksel en de afdruk op ware grootte te bekijken.


Nieuwe info- en productfolders te downloaden!

De infofolder van Elightvzw.be is herwerkt.
Verder is een productfolder ontwikkeld met de voornaamste functionaliteiten.
Links vind je de infofolder, rechts de productfolder. Klik erop om te downloaden.

productfolder-mini-elightvzw.be   productfolder-mini-elightvzw.be

Venieuwde lay-out design webiste Elightvzw!

De website van Elightvzw.be is gerestyled.
Met frissere kleuren, meer dynamiek en met foto's brengen we de leefsfeer van Elightvzw in de site. Er zijn ook getuigenissen van klanten na te lezen.
De werking van het programma is ongewijzigd.
Er zijn enkele kleine aanpassingen op vlak van lay-out en gebruiksvriendelijkheid.